Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về xây dựng
9 10 9813

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về xây dựng

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu về hoàn thiện thể chế; đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của pháp luật, chính sách mới được ban hành; kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong đầu tư xây dựng.

 

anh minh hoa
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Phạm Hồng Hà thăm công trình NƠXH tại KĐT Đặng Xá VIGLACERA.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng 2 dự án Luật (Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Kiến trúc) đã được Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Tiếp tục thực hiện việc rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh; rà soát các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ và đã có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo lộ trình.

Tính đến 20/6/2017, Bộ đã trình và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 6 văn bản, gồm: 2 Nghị định, 2 Quyết định, 2 Chỉ thị, ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư hướng dẫn; tiếp tục hoàn thiện 5 văn bản, đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (2 Nghị định, 3 Quyết định) và tập trung hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn nhằm đảm bảo hệ thống pháp luật về xây dựng được ban hành kịp thời, đầy đủ và đồng bộ.

Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, Bộ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; tăng cường phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm về quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình.

Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện các Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ DN, Bộ tiếp tục rà soát, cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng; giải quyết các vướng mắc cho DN trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các thủ tục hành chính trong công tác cấp phép xây dựng đã được công khai minh bạch, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan nên việc chấp hành các quy định của pháp luật đã được thiết lập và đi vào nề nếp.

anh minh hoa
Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực về công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bình Dương (do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thực hiện).

Công tác cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã được triển khai theo quy định và đi vào nề nếp. Tính đến tháng 4/2017, cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề đã tổ chức 45 đợt sát hạch, số lượng chứng chỉ cấp theo quy định của Luật Xây dựng 2014 trên cả nước là 1.614 chứng chỉ hành nghề, 1.060 chứng chỉ năng lực của tổ chức.

Bộ đang triển khai xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng đến 2020, tầm nhìn 2030”; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn về: Quy hoạch xây dựng; công trình ngầm; nhà công nghiệp; nhà ở và công trình công cộng; nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; sản phẩm hàng hóa VLXD; công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Đã tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật, suất vốn đầu tư năm 2016; xây dựng cơ sở dữ liệu về giá xây dựng, thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng trên phạm vi cả nước. Đã công bố 3 tập định mức, gồm: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng; định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt.

Định hình rõ các khu chức năng trong đô thị

Trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, Bộ đã tổ chức lập, thẩm định, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 đồ án và 2 nhiệm vụ quy hoạch, tổ chức thẩm định nhiệm vụ 2 đồ án quy hoạch chung khu chức năng đặc thù, đặc biệt, đã tổ chức lập và trình Thủ tướng Chính phủ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn 2050; tham gia ý kiến về các đồ án quy hoạch, Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, Quy hoạch xây dựng đô thị tại các đô thị trên cả nước, các công trình kiến trúc trọng điểm, các dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và có yêu cầu đặc biệt tại các địa phương; tiếp tục xây dựng Điều chỉnh Định hướng Kiến trúc Việt Nam đến năm 2030.

Đối với các dự án đang triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã chủ động áp dụng cơ chế cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án được duyệt, nhằm tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư cũng như tạo điều kiện tiếp cận đất đai, nhà ở cho người dân. Các địa phương cũng đã hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các dự án mới đúng quy định, từng bước tạo sự thống nhất trong quy trình triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Việc quản lý thực hiện theo các quy hoạch được phê duyệt đã góp phần định hình rõ nét các khu chức năng trong đô thị, tạo nên nhiều khu đô thị mới khang trang, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

anh minh hoa
6 tháng đầu năm, gạch không nung cả nước sản xuất ước đạt 3,2 tỷ viên (QTC), tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã tổ chức thẩm định và quyết định công nhận phân loại đô thị cho 8 đô thị. Tính đến tháng 6/2017 toàn quốc có 805 đô thị, gồm: 2 đô thị đặc biệt, 17 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 43 đô thị loại III, 85 đô thị loại IV và 633 đô thị loại V. Số đô thị từ loại I đến loại IV chỉ chiếm 172/805 đô thị (21,4%). Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 37%.

Rà soát các quy hoạch về VLXD

“Các thủ tục hành chính trong công tác cấp phép xây dựng đã được công khai minh bạch, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các chủ thể liên quan nên việc chấp hành các quy định của pháp luật đã được thiết lập và đi vào nề nếp”.

Trong lĩnh vực quản lý VLXD, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch về quản lý VLXD theo hướng khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản như: Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD chủ yếu; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất, tiêu thụ xi măng và các loại VLXD chủ yếu, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường. Bộ thường xuyên rà soát các dự án xi măng, theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và tồn kho xi măng, từ đó có dự báo kịp thời và điều chỉnh hợp lý để đảm bảo cân đối cung cầu xi măng của cả nước. Ước tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2017 khoảng 41,8 triệu tấn, tăng 6% so cùng kỳ năm 2016 và đạt 52,2% kế hoạch năm 2017. Trong đó, tiêu thụ trong nước ước đạt khoảng 32 triệu tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016; xuất khẩu ước đạt khoảng 9,8 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ; tồn kho cả nước đến tháng 6/2017 khoảng 3,02 triệu tấn, chủ yếu là clinker.

Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung. Trong 6 tháng đầu năm, gạch không nung cả nước sản xuất ước đạt 3,2 tỷ viên (QTC), tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, chương trình về lĩnh vực ốp lát, sứ xây dựng, kính xây dựng đã được phê duyệt. Đến tháng 6/2017, kính xây dựng cả nước sản xuất ước đạt 93 triệu m2 (QTC) bằng 96% so với cùng kỳ năm 2016; gạch ốp lát cả nước sản xuất ước đạt 276 triệu m2 bằng 107% so với cùng kỳ năm 2016; sứ vệ sinh cả nước sản xuất ước đạt 6,2 triệu sản phẩm bằng 108% so với cùng kỳ năm 2016.

Đôn đốc kiểm tra các cơ sở sản xuất VLXD có sử dụng amiăng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường, y tế và Quy chuẩn Việt Nam. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sử dụng amiăng trắng để sản xuất tấp lợp fibro xi măng tại một số đơn vị sản xuất tấm lợp.

Trong 6 tháng đầu năm Bộ Xây dựng đã hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa TCty Sông Đà, IDICO; đang trình phương án cổ phần hóa TCty HUD; đối với TCty VICEM đã chốt thời điểm xác định giá trị DN để cổ phần hóa và thực hiện công tác xác định giá trị DN trên cơ sở phương án tái cơ cấu Cty CP Xi măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao đã được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017.

Chấp thuận chủ trương phát hành, thỏa thuận cho các TCty, Người đại diện vốn Nhà nước tại các TCty - CTCP thực hiện thoái, tăng, giảm vốn tại 32 Cty con, Cty liên kết tại 10 TCty; thực hiện thoái vốn thành công tại 5 Cty với giá trị thoái 624,83 tỷ đồng, thu về 632,64 tỷ đồng. Lũy kế từ 01/01/2016 đến nay, đã thoái vốn 26 danh mục với giá trị thoái 2.928,71 tỷ đồng, thu về 3.112,09 tỷ đồng.

 

Vân Anh

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Mở tuyến taxi nước Hồ Tây: Nên “cởi mở” với những ý tưởng mới
“Để tránh ùn tắc giao thông, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thành công mô hình taxi nước. Việc này không những giảm tải được ách tắc giao thông, mà còn đồng thời kết hợp phát triển du lịch. Chúng ta nên tổng kết lại các mô hình hiện đại của thế giới và dựa trên cơ sở đó áp dụng cho giao thông Hà Nội”.
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
ntm
Thống kê truy cập
Số người online:   0005
Lượt truy cập   4508719