Đà Nẵng thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045Đà Nẵng thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045
9 10 1801

Đà Nẵng thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045Đà Nẵng thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045

Đồ án sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng lập thủ tục trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sáng 22/5, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX đã tiến hành Kỳ họp lần thứ 14 (bất thường).

Kỳ họp lần này các đại biểu đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, các đại biểu cần đi sâu, thảo luận kỹ các nội dung điều chỉnh lần này gắn với làm rõ phạm vi, nguyên tắc điều chỉnh, định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, tại Kỳ họp, các đại biểu cần cho ý kiến giải quyết các bất cập, đánh giá tác động xã hội, nguồn lực triển khai thực hiện...

Các đại biểu cần phân tích, làm rõ tính đồng bộ giữa thuyết minh, bản vẽ với quy định quản lý, nhất là tránh quy hoạch treo, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp hoặc tùy tiện trong điều chỉnh, lợi dụng phục vụ lợi ích nhóm... đảm bảo sự đồng thuận người dân, cộng đồng doanh nghiệp và tính khả thi, hiệu quả, chất lượng của Đồ án.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, với quy mô điều chỉnh rất rộng, tác động lớn về mọi mặt của đồ án quy hoạch lần này, cần quản lý và triển khai tốt để tạo ra sự phát triển bền vững, đột phá cho thành phố trong thời gian tới.

Đại biểu Trần Đình Hồng (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) cho rằng tầm nhìn, mục tiêu mà Đồ án đề ra đã phù hợp với các mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng trong Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị.

anh minh hoa

Về quy mô dân số, trước đây tại Quyết định số 393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đã quy hoạch dân số Đà Nẵng là 2,5 triệu người.

Trong quy hoạch mới, thành phố đề nghị điều chỉnh xuống còn 1,79 triệu người, đây là điều cần giải trình, làm rõ, để Chính phủ xem xét trước khi phê duyệt Đồ án.

Về quy hoạch sử dụng đất, Đà Nẵng đã có nhiều bài học trong câu chuyện này, ông Hồng đề nghị cần quy hoạch sử dụng đất phù hợp với Luật đất đai hiện nay, tránh phức tạp trong tương lai.

Đại biểu Võ Văn Thương, quận Hải Châu, nêu ý kiến cần thảo luận kỹ hơn về các giải pháp để có thể thực hiện chắc chắn, đảm bảo, hiệu quả trong quá trình triển khai. Đặc biệt là giải quyết triệt để những bất cập về hạ tầng đô thị như đảm bảo an ninh nguồn nước, xử lý rác thải, gìn giữ môi trường...

Đại biểu đề nghị cần có một nghị quyết, quy định chặt chẽ để đảm bảo rút kinh nghiệm những sai lầm trước đây về thực hiện điều chỉnh quy hoạch của thành phố.

Một số đại biểu cho rằng do nguồn vốn đầu tư cho Đồ án này rất lớn, việc giải ngân vốn đầu tư công phải đúng hướng, phát huy hiệu quả, tránh lãng phí. Đặc biệt là cần đẩy mạnh thu hút đầu tư để các nhà đầu tư tham gia vào các dự án.

Tại Kỳ họp, 44/44 đại biểu đã tán thành thông qua Đồ án. Đồ án sẽ được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng lập thủ tục trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Bên cạnh Đồ án quy hoạch chung, tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng như chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm B; quy định miễn phí tham quan; danh mục một số dự án, công trình cần thu hồi đất bổ sung năm 2020; bổ sung chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; định hướng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội thành phố năm 2020./.

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Đang cập nhật
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
Thống kê truy cập
Số người online:   0001
Lượt truy cập   3905769