Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn trong các công trình
9 10 49740

Kiểm soát chặt chẽ nguồn vốn trong các công trình

Bộ Xây dựng đang hoàn thiện Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hiện Dự thảo này đang được xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành liên quan.

anh minh hoa

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ngày càng được nâng cao.

Tăng cường quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hiện nay, tổng mức đầu tư xây dựng của một số dự án chưa xác định đúng cũng như thiếu các biện pháp kiểm soát phù hợp, dẫn tới tiến độ thực hiện dự án kéo dài, ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư. Chính vì vậy, Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định rõ, nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

Đối với dự án sử dụng vốn phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) thì ngoài các nội dung được tính toán trong tổng mức đầu tư nói trên còn được bổ sung các khoản mục chi phí cần thiết khác cho phù hợp với đặc thù, tính chất của dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn này theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng là xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết khác của dự án. Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình. Xác định từ dữ liệu về chi phí các công trình tương tự đã hoặc đang thực hiện. Trường hợp chưa đủ điều kiện xác định quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án hoặc đã xác định được nhưng chưa có dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình được công bố, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, cấp công trình, quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ đã và đang thực hiện và điều chỉnh, bổ sung những chi phí cần thiết khác.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được quy định việc bổ sung chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá do chủ đầu tư tổ chức thực hiện khi chỉ số giá xây dựng bình quân của các chỉ số giá xây dựng liên hoàn do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố từ thời điểm thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh lớn hơn chỉ số giá xây dựng sử dụng trong tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt. Đối với các công trình chưa có trong danh mục chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố và công trình xây dựng theo tuyến đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì chỉ số giá xây dựng bình quân được xác định căn cứ các chỉ số giá xây dựng từ thời điểm thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh trên cơ sở phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng.

Chi phí đầu tư xây dựng được xác định cụ thể

Hiện nay, việc xác định đúng dự toán xây dựng công trình sẽ đảm bảo tiến độ thực hiện dự án được nhanh hơn. Theo Dự thảo Thông tư quy định, dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình được xác định ở giai đoạn thực hiện dự án phù hợp với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình. Nội dung dự toán xây dựng công trình gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng.

Đối với chi phí xây dựng, có thể xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổng hợp các nội dung chi phí theo một trong các phương pháp là tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình và tính theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và bảng giá tương ứng.

Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, số lượng, chủng loại thiết bị từ thiết kế công nghệ, xây dựng và giá mua thiết bị tương ứng. Giá mua thiết bị có thể dự tính theo báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc sử dụng giá thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính toán hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện. Đối với các thiết bị cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và đơn giá sản xuất, gia công phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công đã được ký kết hoặc căn cứ vào báo giá gia công sản phẩm của nhà sản xuất được chủ đầu tư lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự của công trình đã và đang thực hiện. Chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố đã sử dụng tính toán trong tổng mức đầu tư hoặc bằng cách lập dự toán hoặc dữ liệu của các dự án tương tự đã thực hiện.

Ông Nguyễn Tiến Tài - Phó giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết: Sau khi Luật Xây dựng có hiệu lực, vai trò, trách nhiệm của những cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng được quy định rất cụ thể. Do vậy, việc hoàn thiện Dự thảo về quản lý chi phí đầu tư xây dựng sẽ tạo thuận lợi trong quản lý đối với các cơ quan quản lý nhà nước, nhất là vấn đề kiểm soát vốn Nhà nước trong các dự án công trình.

Thành Luân

Báo Xây Dựng
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Đang cập nhật
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
Thống kê truy cập
Số người online:   0001
Lượt truy cập   3971139