Công nhận đô thị Đông Triều mở rộng, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
9 10 5281

Công nhận đô thị Đông Triều mở rộng, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại về việc đề nghị công nhận đô thị Đông Triều mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định công nhận đô thị Đông Triều mở rộng (bao gồm toàn bộ diện tích: các thị trấn Đông Triều, Mạo Khê và các xã Xuân Sơn, Kim Sơn, Hưng Đạo, Đức Chính), huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

anh minh hoa

Đông Triều được tỉnh Quảng Ninh chọn làm điểm thực hiện Đề án công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Theo đó huyện đã xác định: Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là yếu tố quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong giai đoạn 2 của đề án 2011, từ năm 2006 đến năm 2010, Đông Triều tiếp tục đi lên bằng cơ cấu kinh tế "công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp - thương mại - dịch vụ và du lịch", trong đó phát triển công nghiệp là chủ đạo. Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế được gắn với việc giải quyết việc làm mới cho 1.500 lao động/năm; tiếp tục phát triển các làng nghề truyền thống tại xã Đức Chính và thị trấn Mạo Khê. Đến năm 2010, huyện sẽ có thêm làng nghề ở xã Bình Dương, Xuân Sơn, Kim Sơn; sản xuất sứ đạt sản lượng hàng năm từ 8,5 triệu đến 10 triệu sản phẩm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành nghề như dệt, may, thêu móc, hàng mỹ nghệ mây, tre đan; hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất đối với các doanh nghiệp; có chính sách thu hút hợp lý bằng quĩ đất, thủ tục giải phóng mặt bằng dự án, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá, khai thác cao lanh để sản xuất gốm sứ cao cấp xuất khẩu... kêu gọi thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; mở rộng không gian đô thị của 2 thị trấn Đông Triều và Mạo Khê theo qui hoạch; phát triển tiếp các thị tứ Bắc Mã, xã Bình Khê, xã An Sinh; gắn qui hoạch sử dụng đất với các qui hoạch chi tiết các đề án phát triển trong từng ngành và lĩnh vực; quản lý sử dụng đất có hiệu quả tài nguyên đất, khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái... Thị xã công nghiệp trong tương lai tại vùng đất chiến khu cách mạng năm xưa đang được định hình với những bước đi vững chắc và toàn diện.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Story
Đang cập nhật
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
Thống kê truy cập
Số người online:   0002
Lượt truy cập   3871251