Vĩnh Phúc đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn
9 10 14109

Vĩnh Phúc đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn

Đề án phát triển giao thông nông thôn (GTNT) tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 – 2020, được xây dựng và phát triển trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND “Về cơ chế hỗ trợ phát triển GTNT giai đoạn 2009-2015”.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa mới phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 - 2020.

vĩnh phúc giao thông
Ảnh minh họa.

Đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, kiểm tra, rà soát xây dựng kế hoạch cứng hóa các tuyến đường GTNT với danh mục cụ thể, sắp xếp thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng cân đối vốn, đặc biệt là nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí và phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng GTNT. Xây dựng và phát triển GTNT gắn liền với kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, đảm bảo hoàn thành tiêu chí giao thông cho các xã đạt chuẩn NTM.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án đến hết năm 2020 phấn đấu cơ bản hoàn thành cứng hóa 100% đường GTNT trên toàn tỉnh. Cụ thể, giai đoạn 2017 – 2018 sẽ cứng hóa 100% đường GTNT trục xã, 100% đường trục thôn tại các xã đồng bằng và tối thiểu 50% tại xã trung du, miền núi của 112 xã đăng ký đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2020 sẽ cứng hóa cơ bản 100% đường GTNT trên toàn tỉnh.

Tổng nhu cầu xây dựng GTNT giai đoạn 2017 - 2020 là 1.276 tỷ đồng. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho xây dựng phát triển GTNT giai đoạn 2017 - 2020 nằm trong cơ cấu nguồn vốn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ cho Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020. Do đó, tổng kinh phí từ ngân sách tỉnh hỗ trợ xây dựng, phát triển GTNT giai đoạn 2017 – 2020 là hơn 160 tỷ đồng. Đối với các địa phương đã cứng hóa 100% đường trục xã, trục thôn hoặc có tỷ lệ cứng hóa cao, trong giai đoạn 2017 – 2020, UBND cấp huyện, UBND cấp xã hàng năm có trách nhiệm bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để cải tạo, nâng cấp các tuyến đường GTNT qua thời gian khai thác sử dụng lâu dài đã hư hỏng, xuống cấp. Sau khi hoàn thành mục tiêu cứng hóa cơ bản 100% đường GTNT trên toàn tỉnh; UBND tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ cải tạo, nâng cấp các tuyến đường GTNT trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, trong hơn 05 năm (2009 - 2015), phong trào xây dựng, phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn dân. Hệ thống đường GTNT trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt tỷ lệ cứng hóa cao 88,6%. Đến tháng 6/2016, toàn tỉnh có 72 xã hoàn thành tiêu chí 2 về giao thông, đây là một trong những tiêu chí khó, tiêu chí bắt buộc trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 
Theo baoxaydung

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Mở tuyến taxi nước Hồ Tây: Nên “cởi mở” với những ý tưởng mới
“Để tránh ùn tắc giao thông, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thành công mô hình taxi nước. Việc này không những giảm tải được ách tắc giao thông, mà còn đồng thời kết hợp phát triển du lịch. Chúng ta nên tổng kết lại các mô hình hiện đại của thế giới và dựa trên cơ sở đó áp dụng cho giao thông Hà Nội”.
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
ntm
Thống kê truy cập
Số người online:   0009
Lượt truy cập   4303576