TT - Huế: Phát hiện nhiều sai phạm ở các mỏ đá
9 10 10168

TT - Huế: Phát hiện nhiều sai phạm ở các mỏ đá

Khai thác khoáng sản ra ngoài phạm vi được cấp phép, chưa nộp đủ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường, bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ không đúng tiêu chuẩn theo quy định... đã được Thanh tra Sở TN&MT TT - Huế phát hiện buộc các Cty phải khắc phục mới được tiếp tục khai thác.

 

anh minh hoa

Hàng loạt sai phạm

Mỏ đá Khe Phèn (xã Hương Thọ, TX Hương Trà) có diện tích 8,71ha được UBND tỉnh cấp phép cho Cty TNHH Coxano Hương Thọ làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra phát hiện Cty chưa nộp đủ tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tính đến thời điểm thanh tra. Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ không đúng tiêu chuẩn theo quy định. Khai thác khoáng sản ra ngoài phạm vi được cấp phép khai thác khoáng sản khoảng 4,6%. Tại mỏ đá Ga Lôi (xã Hương Thọ, TX Hương Trà) do Cty CP Khai thác đá TT - Huế làm chủ đầu tư, với diện tích trên 11ha, trong đó khu vực mỏ khai thác 7ha, trữ lượng được phê duyệt gần 2 triệu m3. Kiểm tra Cty chưa phối hợp với Sở TN&MT, chính quyền địa phương để xác định ranh giới khu vực khai thác ngoài thực địa. Chưa nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường. Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ chưa đúng trình độ, chuyên môn.

Dự án khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực suối A Râng (xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) do Cty TNHH Tuấn Vũ, với diện tích khu vực khai thác mỏ 2,1ha, với công suất khai thác 40.000m3/năm. Thời điểm kiểm tra mỏ đá A Râng Cty chưa thực hiện việc kiểm tra xác định tọa độ tại thực địa cùng với Sở TN&MT, chính quyền địa phương. Chưa nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ không đúng trình độ, chuyên môn theo quy định. Việc lập bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác và thực hiện thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản không đảm bảo đầy đủ thông tin. Ở mỏ đá Sơn Thủy (xã Sơn Thủy, huyện A Lưới) của DN tư nhân Thanh Bình An, có diện tích 3ha. Trữ lượng được phép khai thác hơn 1 triệu m3, với công suất khai thác 40.000m3/năm. Kiểm tra phát hiện DN đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ không đúng trình độ, chuyên môn theo quy định. Không thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Chưa thực hiện việc kiểm tra xác định tọa độ tại thực địa cùng với Sở TN&MT, chính quyền địa phương. Chưa thực hiện thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo mẫu quy định. Chưa nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Yêu cầu phải hoàn thành các thủ tục

Thanh tra Sở TN&MT kiến nghị Cty TNHH Coxano Hương Thọ phải thống kê khối lượng khoáng sản đã khai thác ngoài phạm vi, chấm dứt ngay việc khai thác ngoài phạm vi đã được cấp phép. Việc hạ độ cao kết hợp khai thác để đảm bảo an toàn tại vị trí giữa 2 khu vực được cấp phép, yêu cầu Cty phải có văn bản xin phép UBND tỉnh trước khi san gạt, đảm bảo an toàn khu vực đã khai thác ngoài phạm vi cấp phép. Đối với Cty CP Khai thác đá TT - Huế phải phối hợp với Sở TN&MT, chính quyền địa phương để xác định ranh giới khu vực khai thác ngoài thực địa. Bổ sung lý lịch Giám đốc điều hành mỏ và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Nộp tiền cấp quyền khai thác và tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với số tiền còn nợ vào ngân sách Nhà nước. Phòng Tài nguyên khoáng sản (thuộc Sở TN&MT) kiểm tra, đối chiếu lại trữ lượng đã khai thác qua các năm, nếu cần đo đạc tính toán khối lượng khai thác thực tế. Yêu cầu Cty nộp tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định.

Yêu cầu Cty TNHH Tuấn Vũ hủy bỏ Quyết định bổ nhiệm ông Phan Đình Thanh làm giám đốc điều hành mỏ đồng thời tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ có văn bằng đào tạo theo quy định. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra xác định tọa độ mốc các điểm khép góc tại thực địa cùng với Sở TN&MT, chính quyền địa phương. Nộp đầy đủ, đúng hạn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Thực hiện việc lập bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác và thực hiện thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định pháp luật.

Yêu cầu DN tư nhân Thanh Bình An thực hiện cắm lại 2 mốc khu vực khai thác đã bị mất và tổ chức, phối hợp cùng với Sở TN&MT, chính quyền địa phương kiểm tra xác định tọa độ tại thực địa. Hủy bỏ Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thanh làm giám đốc điều hành mỏ đồng thời tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ có văn bằng đào tạo theo quy định. Thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ cho Sở TN&MT. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo mẫu quy định. Nộp đầy đủ, đúng hạn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Thanh Ngân

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Mở tuyến taxi nước Hồ Tây: Nên “cởi mở” với những ý tưởng mới
“Để tránh ùn tắc giao thông, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thành công mô hình taxi nước. Việc này không những giảm tải được ách tắc giao thông, mà còn đồng thời kết hợp phát triển du lịch. Chúng ta nên tổng kết lại các mô hình hiện đại của thế giới và dựa trên cơ sở đó áp dụng cho giao thông Hà Nội”.
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
ntm
Thống kê truy cập
Số người online:   0006
Lượt truy cập   4508710