Quảng Ninh: Di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư
9 10 12839

Quảng Ninh: Di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư

Ngày 10/8, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư, vì môi trường và quy hoạch xây dựng đô thị tiến tiến.

 

anh minh hoa
Hàn cắt trong khu dân cư dễ gây cháy nổ nguy hiểm.

Dưới ánh sáng đổi mới của Đảng, các thành phần kinh tế phát triển, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong khu dân cư, mô hình kinh tế hộ, Hợp tác xã (HTX) dịch vụ cơ khí, sửa chữa gọi chung là kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở tỉnh Quảng Ninh phát triển mạnh, có vị thế là ngành hậu cần cho nghề khai khoáng, cảng biển... Hoạt động của các cơ xưởng tự phát trong khu dân cư, từ thị trấn thị tứ xa trung tâm đô thị, đến trong các khu phố thủ phủ của tỉnh phát triển mạnh đã phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ cho dân, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho lao động, tăng nguồn thu ngân sách, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đô thị hóa nhanh.

anh minh hoa
Nhà máy giấy Tiên Yên, cơ sở sản xuất trong khu dân cư mất vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Sản xuất với quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình; chưa hình thành được các cụm công nghiệp, làng nghề dẫn tới thiếu sự liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh; máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất chưa có sự cải tiến phù hợp với năng lực sản xuất. Vấn đề chất thải và công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm xử lý triệt để, đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, không còn phù hợp với quy hoạch đô thị, tiềm ẩn nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường, cháy nổ, mất an toàn trong khu dân cư.

anh minh hoa
Quảng Ninh quyết tâm di dời cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư trên phạm vi toàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh là một địa phương trong toàn quốc sớm có chủ trương xây dựng khu công nghiệp địa phương tập trung và di dời cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư… là mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đáp ứng với yêu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao của cộng đồng dân cư. Quảng Ninh xác định: Việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư nhằm tránh gây ô nhiễm môi trường và quy hoạch xây dựng đô thị văn minh, hiện đại là cần thiết và cấp bách.

UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tổng thể danh sách các cơ sở thuộc diện di dời đã được thống kê trên địa bàn, phân nhóm đối tượng di dời gồm: Cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở không phù hợp quy hoạch để tính toán thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời và giải pháp thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2017. Các địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ di dời từ nguồn ngân sách của địa phương đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương với nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi di dời vẫn phải ổn định sản xuất. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở Tiểu thủ công nghiệp thuộc diện phải di dời thực hiện đúng theo kế hoạch di dời đã đề ra; thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch đã được phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp công bố công khai quy hoạch chi tiết của các cụm công nghiệp và các chính sách có liên quan trên địa bàn để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết thực hiện nhanh tiến độ di dời.

anh minh hoa
TP Hạ Long có chủ trương di chuyển cở sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư đã trên 10 năm nay, nay có thêm cơ sở pháp lý đưa toàn bộ cơ xưởng vào khu kinh tế địa phương.

Tỉnh ưu tiên nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp đã được thành lập phục vụ việc di dời. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành Công Thương; Sở Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã Hội; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Ninh; Báo Quảng Ninh theo chức năng nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 10/8, của UBND tỉnh Quảng Ninh về di dời các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ra khỏi khu dân cư.

Vũ Phong Cầm

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Mở tuyến taxi nước Hồ Tây: Nên “cởi mở” với những ý tưởng mới
“Để tránh ùn tắc giao thông, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thành công mô hình taxi nước. Việc này không những giảm tải được ách tắc giao thông, mà còn đồng thời kết hợp phát triển du lịch. Chúng ta nên tổng kết lại các mô hình hiện đại của thế giới và dựa trên cơ sở đó áp dụng cho giao thông Hà Nội”.
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
ntm
Thống kê truy cập
Số người online:   0008
Lượt truy cập   4493339