Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện bảo lãnh dự án BĐS
9 10 35345

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện bảo lãnh dự án BĐS

Ngày 25/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban thành Thông tư số 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng (NH) đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài.

anh minh hoa

Thông tư này thay thế Thông tư số 28/2012/TT-NHNN ký ngày 3/10/2012 của Thống đốc NHNN quy định về bảo lãnh NH nhằm tạo khung pháp lý mới vừa đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế vừa tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, khắc phục tối đa những vấn đề còn bất cập, đáp ứng nhu cầu thực tiễn; đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả, an toàn, thông suốt hoạt động bảo lãnh NH của tổ chức bảo lãnh tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài.

Nội dung Thông tư gồm 3 chương, 37 điều trong đó có nội dung mới liên quan đến việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo quy định tại Điều 56 và Điều 77 Luật Kinh doanh BĐS (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015), NHNN có trách nhiệm hướng dẫn quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và công bố danh sách các NH thương mại đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng.

Để bảo vệ quyền lợi của người mua nhà, Luật Kinh doanh BĐS quy định, chủ đầu tư chỉ được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi có bảo lãnh của NH thương mại. Khi phát hành bảo lãnh cho chủ đầu tư, NH thương mại phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng nếu chủ đầu tư không thực hiện giao nhà theo đúng tiến độ đã cam kết.

Để hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS, Thông tư bổ sung quy định: Khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án BĐS để bán, NH thương mại phải tuân thủ các quy định như: Nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh BĐS; NH thương mại đánh giá chủ đầu tư có năng lực thực hiện đúng tiến độ của dự án và thực hiện số tiền ứng trước, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả cho chủ đầu tư đúng mục đích; cam kết bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có hiệu lực đến thời điểm ít nhất 30 ngày kể từ ngày bàn giao cho bên mua, thuê mua theo thoả thuận của chủ đầu tư với khách hàng.

Về danh sách các NH thương mại được thực hiện bảo lãnh, Thông tư quy định theo hướng tất cả các NH thương mại được NHNN cấp phép hoạt động bảo lãnh thì được thực hiện bảo lãnh trong bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Về thẩm quyền ký bảo lãnh, Thông tư đã bỏ quy định việc phải có đủ 3 chữ ký trên các văn bản thoả thuận cấp bảo lãnh và cam kết bảo lãnh mà chỉ quy định cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài.

Ngoài ra, để tránh trường hợp phát hành bảo lãnh giả mạo hoặc không đúng thẩm quyền, Thông tư đã bổ sung quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài phải đưa nội dung về cách thức để kiểm tra tính xác thực của cam kết bảo lãnh tại cam kết bảo lãnh.

Ninh Toàn

Tải thông tư về tại đây:

http://thuvienxaydung.net/document/quy-hoach-xay-dung-16/thong-tu-072015-nhnn-quy-dinh-ve-bao-lanh-ngan-hang.html

Tài liệu đính kèm: file 39xd18o5.doc (10.07.2015 | 14:59)
Báo Xây Dựng

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Đang cập nhật
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
Thống kê truy cập
Số người online:   0004
Lượt truy cập   3871298