Kế thừa tính hiệu quả trong thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng
9 10 15462

Kế thừa tính hiệu quả trong thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng

Góp phần đưa Luật Xây dựng đi vào cuộc sống, căn cứ các Nghị định quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng. Đây là sự kế thừa, phát huy tính hiệu quả, tầm quan trọng của hợp đồng tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Thông tư được ban hành để thay thế cho Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.

anh minh hoa
Hợp đồng tư vấn xây dựng góp phần quan trọng trong việc đầu tư hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng. (Ảnh: TL)

Đảm bảo tính kế thừa

Kế thừa tính hiệu quả từ Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng, Thông tư số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung của các hợp đồng tư vấn xây dựng gồm: tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng, bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án đối tác công tư PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án.

Theo đó, các dự án bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 30% trở lên; Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 1 có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Thông tư này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 1 trên lãnh thổ Việt Nam. Qua đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng tư vấn xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định tại Thông tư này.

Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thuộc các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.

Các nội dung về quản lý thực hiện hợp đồng cũng được hướng dẫn cụ thể trong thông tư như quản lý về chất lượng, quản lý thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng, quản lý khối lượng, giá hợp đồng và quản lý an toàn, bảo vệ môi trường…

Đối với việc quản lý chất lượng sẽ được thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Các công việc bàn giao phải đảm bảo chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Bên nhận thầu phải có biện pháp quản lý chất lượng do mình thực hiện và chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có).

Về quản lý khối lượng và giá hợp đồng sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và khoản 1, khoản 3 Điều 12 của Thông tư số 08/2016/TT-BXD. Theo đó, các bên có trách nhiệm quản lý khối lượng công việc thực hiện và giá hợp đồng theo đúng hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng đã ký kết.

Đặc biệt, trong công tác quản lý an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ phải được thực hiện chi tiết theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Đối với tư vấn khảo sát xây dựng, bên nhận thầu phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động và môi trường xung quanh.

Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng

Quá trình đầu tư xây dựng cho thấy, tiến độ, giá thành, chất lượng luôn là 3 yếu tố tiên quyết để đánh giá năng lực của chủ đầu tư. Việc đảm bảo chất lượng sản phẩm do vậy cũng được hướng dẫn cụ thể trong Thông tư số 08/2016/TT-BXD như: các thỏa thuận của các bên về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ và một số quy định khác.

Cụ thể, chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng phải phù hợp với nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho hợp đồng tư vấn xây dựng. Những sai sót trong sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng phải được bên nhận thầu hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng.

Việc nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng theo thông tư hướng dẫn cũng sẽ bao gồm: “a, Hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký kết giữa các bên; b, Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt đối với tư vấn khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt đối với tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, thiết kế các bước trước đó đã được phê duyệt đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng; Nhiệm vụ và quy trình giám sát thi công xây dựng được duyệt đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng…”.

Biên bản nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng cũng phải ghi rõ những sản phẩm đã đủ điều kiện nghiệm thu và những nội dung cần phải hoàn thiện (nếu có).

Trao đổi về những quy định, hướng dẫn cụ thể của Thông tư số 08/2016/TT-BXD, Ông Phạm Giang, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang cho biết: Trên cơ sở kế thừa những quy định chi tiết của Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ và các quy định có liên quan, Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng đã có những hướng dẫn cụ thể về các hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình … Những hướng dẫn cụ thể này sẽ góp phần hạn chế những sai phạm, thất thoát, lãng phí, tạo nền tảng quan trọng cho các nhà thầu thực hiện đầu tư dự án hiệu quả.

baoxaydung.com.vn
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Mở tuyến taxi nước Hồ Tây: Nên “cởi mở” với những ý tưởng mới
“Để tránh ùn tắc giao thông, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thành công mô hình taxi nước. Việc này không những giảm tải được ách tắc giao thông, mà còn đồng thời kết hợp phát triển du lịch. Chúng ta nên tổng kết lại các mô hình hiện đại của thế giới và dựa trên cơ sở đó áp dụng cho giao thông Hà Nội”.
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
ntm
Thống kê truy cập
Số người online:   0005
Lượt truy cập   4224293