Thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Khâm Thiên
UBND TP. Hà Nội vừa giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, đoạn từ phố Lê Duẩn đến Ô Chợ Dừa.
Có quản lý được bằng thiết kế đô thị?
Phương pháp thiết kế đô thị ở Pháp: Xuất phát từ các hình thức phân thửa và cách thức tổ chức các thửa đất căn cứ theo các dạng, mẫu công trình được xây dựng, để xác định không gian của đường giao thông trong các mối quan hệ biện chứng với những khu đất hai bên đường. Sau đó mới đề cập tới việc bố cục không gian đô thị trên quy mô lớn hơn: Là các cấu trúc chính của đô thị. Từ cấu trúc chính, mới nghiên cứu các mạng, các tuyến chính. Và cuối cùng là một loạt suy ngẫm về các hoạt động kinh tế - xã hội và vị trí của chúng để thiết kế viễn cảnh hoạt động đa dạng cho đô thị, song hành với nó là quy định, thể chế về thời gian thực hiện và khâu quản lý vận hành đô thị.
TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế - tiêu chuẩn thiết kế
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ được xây dựng thành dãy có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị.
Thông tư số 10/2010/TT-BXD Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Thông tư này quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị bao gồm: Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và đồ án thiết kế đô thị riêng.
Story
Đang cập nhật
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
Thống kê truy cập
Số người online:   0003
Lượt truy cập   2910105