Tích cực đẩy mạnh công tác nữ công trong ngành xây dựng
Thời gian qua, để triển khai có hiệu quả công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa(CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước, ngành xây dựng đã có kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện với mục đích quán triệt sâu sắc trong nữ CNVCLĐ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, tạo sự thống nhất cao về quan điểm, chủ trương và các giải pháp nêu trong Nghị quyết.
Story
Đang cập nhật
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
Thống kê truy cập
Số người online:   0005
Lượt truy cập   2942364