Hải Phòng hướng tới nền kinh tế xanh
9 10 3388

Hải Phòng hướng tới nền kinh tế xanh

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, hướng tới nền kinh tế xanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

anh minh hoa
Đô thị Hải Phòng hướng tới nền kinh tế xanh.

Quyết định này nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Xây dựng tổ chức lập, thẩm định và trình duyệt Chương trình phát triển đô thị theo quy định; Viện Quy hoạch lập và chịu trách nhiệm về những nội dung nghiên cứu, tính toán kinh tế - kỹ thuật thể hiện trong Chương trình phát triển đô thị.

Chương trình tập trung đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống các đô thị của thành phố, bao gồm: Hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật các đô thị; hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật kết nối các đô thị; các dự án đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị và hạ tầng kết nối các đô thị. Đây cũng là cơ sở cho việc đề nghị phân cấp, phân loại đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn. Chương trình cũng hướng đến mục tiêu thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Phát triển đô thị thành phố Hải Phòng phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố và Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng tới nền kinh tế xanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phân bố dân cư, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, kiểm soát chất lượng môi trường, phát triển hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới, khai thác lợi điểm tạo ưu thế cạnh tranh…

Chương trình thực hiện theo giai đoạn 5 năm, đến năm 2020 và tầm nhìn định hướng đến năm 2030.

baoxaydung.com.vn
Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Mở tuyến taxi nước Hồ Tây: Nên “cởi mở” với những ý tưởng mới
“Để tránh ùn tắc giao thông, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thành công mô hình taxi nước. Việc này không những giảm tải được ách tắc giao thông, mà còn đồng thời kết hợp phát triển du lịch. Chúng ta nên tổng kết lại các mô hình hiện đại của thế giới và dựa trên cơ sở đó áp dụng cho giao thông Hà Nội”.
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
ntm
Thống kê truy cập
Số người online:   0003
Lượt truy cập   4372419