Quyết định số 1259/2011/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
9 10 2668

Quyết định số 1259/2011/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung sau:

 

1. Phạm vi, thời hạn lập quy hoạch

2. Tính chất và mục tiêu

3. Các chỉ tiêu phát triển đô thị

4. Định hướng tổ chức phát triển không gian

5. Định hướng phát triển các khu chức năng chính

6. Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật

7. Định hướng bảo tồn di sản văn hóa lịch sử và thiên nhiên

8. Các chương trình ưu tiên đầu tư

9. Cơ chế chính sách

10. Quy định quản lý

Tài liệu đính kèm: file 4038wz41.pdf (11.07.2014 | 12:20)

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Story
Đang cập nhật
Thăm dò ý kiến
Bạn thường lấy văn bản pháp lý về xây dựng từ đâu?
Download trên mạng
Đi mua
Từ cơ quan
Từ bạn bè đồng nghiệp
Thống kê truy cập
Số người online:   0003
Lượt truy cập   4006052