Thứ sáu, 15-04 GMT+7

KKT Nghi Sơn, Thanh Hóa: Thu hút gần 100 tỷ đồng và hàng chục tỷ đô la vốn đầu tư

Được thành lập năm 2006, diện tích ban đầu 18.611,8ha nằm trên địa bàn 12 xã của huyện Tĩnh Gia, sau 10 năm đi vào hoạt động, do phát huy được tiềm năng, lợi thế cùng nhiều chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư, Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn đã và đang trở thành KKT động lực khu vực Bắc Miền Trung.


Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Đến nay, KKT Nghi Sơn đã đầu tư hoàn thiện 52 công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật cơ bản, thiết yếu, đã thu hút được 141 dự án (DA) đầu tư trong nước, 08 DA FDI, vốn đăng ký đạt 97.094 tỷ đồng và 9.823,4 triệu USD (gần 10 tỷ USD). Vốn thực hiện 42.900 tỷ đồng và 6.756 triệu USD. Hiện đã có 59 DA đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.


Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang được thi công, lắp đặt đúng tiến độ.

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2011-2015, giá trị sản xuất Công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ đạt 44.500 tỷ đồng, nộp ngân sách 6.700 tỷ đồng, xuất khẩu 500 triệu USD, giải quyết việc làm cho 45.000 lao động. Trong số các DA đang hoạt động, có nhiều DA lớn, hiệu quả cao như Nhiệt điện Nghi Sơn 1, Giày Annora, Xi măng Nghi Sơn, xi măng Công Thanh… Đặc biệt là DA Khu Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, vốn đầu tư 9,3 tỷ USD, hiện đang được thi công đúng gấp rút, đảm bảo tiến độ đến tháng 7/2017 đi vào vận hành thương mại. Đây là DA lớn, được kỳ vọng khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo việc làm, thu ngân sách không nhỏ cho nhà nước, đồng thời có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên làn sóng đầu tư mới vào KKT Nghi Sơn.


Tàu nước ngoài đang bốc dỡ hàng hóa tại bến số 4, cảng Nghi Sơn.

Nhằm phát huy, khai thác hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế - chính trị trong nước và giao thương dịch vụ quốc tế của KKT động lực này, ngày 12/6/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (nay là nguyên Thủ tướng) đã quyết định điều chỉnh mở rộng diện tích KKT Nghi Sơn lên 106.000 ha, bao gồm toàn bộ huyện Tĩnh Gia và 6 xã thuộc các huyện Nông Cống, Như Thanh. Trong tương lai, khi quyết định này được triển khai thực hiện, KKT Nghi Sơn sẽ trở thành một trong những trung tâm đô thị - công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước.

(baoxaydung.com.vn)
Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=kkt-nghi-son-thanh-hoa-thu-hut-gan-100-ty-dong-va-hang-chuc-ty-do-la-von-dau-tu
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn