Thứ năm, 10-03 GMT+7

Quy hoạch phân khu Khu đô thị biển Cần Giờ chưa phù hợp

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu Khu đô thị du lịch (KĐT DL) Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Hội nghề nghiệp, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề.


Mô hình dự án KĐT Du lịch Cần Giờ (hình internet)

Theo đó, phạm vi khu vực đề xuất lấn biển và thực hiện lập quy hoạch phân khu chưa được xác định cụ thể trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Vì vậy, UBND TP HCM cần chỉ đạo rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung TP làm cơ sở lập quy hoạch phân khu, đảm bảo không phá vỡ các định hướng phát triển chung của toàn TP và của thị trấn Cần Thạnh.

Việc nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu KĐT DL Cần Giờ phải phù hợp với định hướng trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP; đồng thời, đáp ứng các yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh khu vực ven biển.

(baoxaydung.com.vn)
Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=quy-hoach-phan-khu-khu-do-thi-bien-can-gio-chua-phu-hop
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn