Thứ năm, 10-03 GMT+7

Hà Nội: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KCN Thăng Long

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết KCN Thăng Long, tỷ lệ ½.000 tại huyện Đông Anh, Hà Nội.


KCN Thăng Long sẽ thêm Trạm xăng dầu có diện tích khoảng 0,8ha và bãi đỗ xe có diện tích là 1,24ha.

Theo đó, tổng diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ khoảng 2,04ha, nhằm bổ sung quỹ đất với chức năng cung cấp xăng dầu và bãi đỗ xe để kinh doanh phục vụ hoạt động KCN Thăng Long cho các đối tượng: Cán bộ, công nhân lao động và phương tiện giao thông chuyên chở hàng hóa, nguyên vật liệu; làm cơ sở để quản lý xây dựng thống nhất theo quy hoạch được duyệt.

Việc điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất không làm ảnh hưởng đến định hướng chung trong quy hoạch khu vực; mạng lưới giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữ nguyên theo quy hoạch đã được phê duyệt; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong khu vực điều chỉnh đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch phân khu đô thị N4 đã được phê duyệt…

Đồng thời, đảm bảo khớp nối đồng bộ về không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực nghiên cứu, các điều kiện về kỹ thuật để tổ chức thực hiện. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ ô đất này được giữ nguyên theo quy hoạch đã được Bộ Xây dựng và UBND TP phê duyệt.

Khu vực đề xuất điều chỉnh cục bộ có diện tích 2,04ha, được xác định các chức năng: Đất cây xanh, đất nghĩa địa và đất nhà máy nước. Nay đề xuất điều chỉnh các chức năng: Trạm xăng dầu có diện tích khoảng 0,8ha; bãi đỗ xe có diện tích là 1,24ha.

(baoxaydung.com.vn)
Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=ha-noi-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chi-tiet-kcn-thang-long
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn