Thứ tư, 08-04 GMT+7

Đề xuất ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia trong sản xuất VLXD

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ LĐTB&XH đề nghị nghiên cứu và có ý kiến thoả thuận bằng văn bản để Bộ Xây dựng ra quyết định ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia (tiêu chuẩn Vương quốc Anh) đối với 5 nghề sản xuất VLXD.

Các nghề sản xuất VLXD được đề xuất ban hành tiêu chuẩn gồm: Sản xuất kính, thủy tinh; sản xuất gạch granite; sản xuất gạch ceramic; sản xuất gốm xây dựng và sản xuất sứ vệ sinh.

Theo Bộ Xây dựng, TCty Viglacera đang thực hiện Chương trình hợp tác với Hội đồng Anh và Hội đồng kỹ năng nghề Quốc gia Vương quốc Anh (Proskills UK) trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất VLXD đáp ứng các tiêu chuẩn của Vương quốc Anh. Để đảm bảo chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của các DN trong ngành VLXD và đáp ứng tiêu chuẩn Vương quốc Anh, TCty Viglacera đã tổ chức rà soát, cập nhật và xây dựng, hoàn thiện dự thảo 5 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề trên. Năm bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề này đã được TCty Viglacera tổ chức thẩm định và Hội đồng kỹ năng nghề Quốc gia Vương quốc Anh đã cấp Giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng và chuẩn mực của Vương quốc Anh ngày 23/01/2015.

(Nguồn: baoxaydung.com.vn)
Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=de-xuat-ban-hanh-tieu-chuan-ky-nang-nghe-quoc-gia-trong-san-xuat-vlxd
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn