Thứ sáu, 11-07 GMT+7

TT 12/2009/TT-BXD Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông tư này Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Số văn bản: 12

Ký hiệu văn bản: TT 12/2009/TT-BXD

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày ban hành:  

Ngày có hiệu lực:  24/06/2009

 

Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=tt-122009tt-bxd-huong-dan-chi-tiet-ve-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn