Thứ sáu, 11-07 GMT+7

TT 02/2013/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

Thông tư này Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ.

Số văn bản: 02

Ký hiệu văn bản: TT 02/2013/TT-BXD

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày ban hành:  

Ngày có hiệu lực:  08/03/2013

Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=tt-022013tt-bxd-huong-dan-dieu-chinh-co-cau-can-ho-cac-du-an-nha-o-thuong-mai-khu-do-thi-sang-lam-nha-o-xa-hoi-hoac-cong-trinh-dich-vu
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn