Thứ sáu, 11-07 GMT+7

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2013

Quyết định này được Bộ Xây dựng kí ban hành ngày 09/06/2014 về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013.
Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=suat-von-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-nam-2013
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn