Thứ sáu, 11-07 GMT+7

TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế - tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ được xây dựng thành dãy có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị.
Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=tcvn-94112012-nha-o-lien-ke-tieu-chuan-thiet-ke
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn