Thứ sáu, 11-07 GMT+7

TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (nhà ở có căn hộ, nhà ở có sân vườn, nhà ở kiểu khách sạn, ký túc xá…), đồng thời cũng áp dụng cho các loại công trình công cộng khác.

Việc thiết kế đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng còn phải thỏa mãn các yêu cầu quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan. Với các công trình công cộng còn phải tuân theo các yêu cầu quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của mỗi loại công trình.

 
Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=tcvn-92062012-dat-thiet-bi-dien-trong-nha-o-va-cong-trinh-cong-cong-tieu-chuan-thiet-ke
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn