Thứ sáu, 11-07 GMT+7

Thông tư số 19/2008/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định quy hoạch khu công nghiệp

Thông tư số 19/2008/TT-BXD Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế

Số văn bản: 19.

Ký hiệu văn bản: TT 19/2008/TT-BXD

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày ban hành:  

Ngày có hiệu lực:  20/11/2008

Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=thong-tu-so-192008tt-bxd-huong-dan-lap-tham-dinh-quy-hoach-khu-cong-nghiep
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn