Thứ sáu, 11-07 GMT+7

Bổ sung đối tượng được vay vốn xây dựng nhà ở từ gói tín dụng ưu đãi

Đây là nội dung quan trọng trong Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2014, vừa diễn ra tại Hà Nội.


Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đang phát huy hiệu quả, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, trong đó bổ sung đối tượng được vay vốn để xây dựng nhà ở từ gói tín dụng hỗ trợ nhà ở là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch và đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức.

Mức cho vay cụ thể phải đảm bảo nguyên tắc thấp hơn số tiền mà mỗi hộ gia đình, cá nhân được vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội.

(Nguồn: baoxaydung.com.vn)
Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=bo-sung-doi-tuong-duoc-vay-von-xay-dung-nha-o-tu-goi-tin-dung-uu-dai
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn