Thứ hai, 03-07 GMT+7

Quy định về nghiệm thu khối lượng công tác sản xuất và lắp dựng cốt thép

Vừa qua, Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc nghiệm thu khối lượng công tác sản xuất và lắp dựng cốt thép. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1470/BXD-KTXD trả lời đơn vị này.

 


Ảnh minh họa.

Công tác thí nghiệm cốt thép nhằm mục đích kiểm soát chất lượng cốt thép đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

Khối lượng sản xuất và lắp dựng cốt thép hoàn thành được nghiệm thu để thanh toán hợp đồng được tính toán căn cứ vào đường kính cốt thép theo hồ sơ thiết kế xây dựng được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng và nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Đoan Trang

Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=quy-dinh-ve-nghiem-thu-khoi-luong-cong-tac-san-xuat-va-lap-dung-cot-thep
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn