Thứ năm, 25-05 GMT+7

Hải Phòng: Mỏ vôi phía Tây núi Hang Ốc không thuộc khu vực Quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản xuất xi măng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Cty CP Minh Phú về việc chứng minh mục đích sử dụng khoáng sản mỏ đá vôi tại núi Tây núi Hang Ốc (xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng).

 

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02/2017/CV-MP của Cty CP Minh Phú về việc chứng minh mục đích sử dụng khoáng sản mỏ đá vôi tại núi Tây núi Hang Ốc, xã Minh Tân và văn bản số 1197/SXD-KTVL của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc khai thác đá vôi tại khu vực phía Tây núi Hang Ốc của Cty CP Minh Phú.


Mỏ vôi tại khu vực phía Tây núi Hang Ốc, huyện Thủy Nguyên là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, không thuộc khu vực Quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản xuất xi măng (ảnh minh họa).

Theo Bộ Xây dựng, Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010. Theo đó, mỏ đá vôi núi Hang Ốc (Áng Vân) tại xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên (mục số 4, phụ lục I) được quy hoạch làm nguyên liệu cho dự án nhà máy xi măng Quang Minh. Tuy nhiên, trong nội dung quy hoạch không nêu cụ thể ranh giới và tọa độ khu vực mỏ đá vôi được quy hoạch.

Mặt khác, ngày 03/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 485/TTg-KTN về việc rà soát, điều chỉnh tiến độ các dự án xi măng theo Quy hoạch. Theo đó, dự án nhà máy xi măng Quang Minh là 01 trong 09 dự án có công suất dưới 2.500 tấn clinker/ngày được điều chỉnh đưa ra khỏi Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg ngày 29/8/2011.

Theo đề nghị của UBND thành phố Hải Phòng, tại Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015. Theo đó, các mỏ đá vôi nằm trong quy hoạch vùng nguyên liệu cho nhà máy xi măng Quang Minh (mỏ đá vôi núi Quai Sanh trên, núi Quai Sanh dưới, núi Đó, xã Gia Minh; núi Hom Dâu, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đã được điều chỉnh đưa sang quy hoạch làm vùng nguyên liệu cung cấp cho cơ sở chế biến vôi công nghiệp, công suất 100.000 tấn/năm của Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh; trong đó không có mỏ đá vôi núi Hang Ốc (Áng Vân) tại xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Theo nội dung văn bản số 1197/SXD-KTVL ngày 08/5/2017 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, mỏ đá vôi tại khu vực phía Tây núi Hang Ốc, xã Minh Tân, huyện Thuỷ Nguyên đã được UBND thành phố Hải Phòng cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 382/GP-UBND ngày 15/3/2010 cho Cty CP Minh Phú làm vật liệu xây dựng thông thường (diện tích 6,3 ha, trữ lượng 2.243.773,3 m3, công suất khai thác 200.000 m3/năm, thời hạn khai thác 12 năm).

Tại Đề án điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 06/8/2015. Mỏ đá vôi tại khu vực phía Tây núi Hang Ốc, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng được cấp cho Cty CP Minh Phú nêu trên đã được đưa vào quy hoạch làm vật liệu xây dựng thông thường và khu vực còn lại của mỏ đá vôi núi Hang Ốc với diện tích 64,2 ha đã được quy hoạch cho nhiệm vụ Quốc phòng. Do vậy, mục đích sử dụng khoáng sản tại mỏ vôi tại khu vực phía Tây núi Hang Ốc, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng được cấp cho Cty CP Minh Phú nêu trên là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, không thuộc khu vực Quy hoạch vùng nguyên liệu cho sản xuất xi măng.

Thanh Thanh

Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=hai-phong-mo-voi-phia-tay-nui-hang-oc-khong-thuoc-khu-vuc-quy-hoach-vung-nguyen-lieu-cho-san-xuat-xi-mang
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn