Thứ sáu, 29-07 GMT+7

Công nhận huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đạt chuẩn NTM

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Được biết, đến nay, toàn huyện Bình Xuyên đã có 8/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng; trên 93% tuyến đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa. Hệ thống thủy lợi, kênh mương tưới tiêu được đầu tư nâng cấp, cải tạo kiên cố hóa; 100% các tuyến kênh loại 1, loại 2; 100% các xã đã có hố tập kết rác thải; 100% số thôn đã có tổ vệ sinh môi trường; 93,6% số hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế .

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, đào tạo được quan tâm; cơ sở vật chất và các điều kiện dạy học được tăng cường theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, 9/10 xã có đủ 3 cấp trường đạt chuẩn quốc gia; 99/107 thôn, làng văn hóa, 8/10 xã có thiết chế văn hóa thôn đạt chuẩn; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 76%; tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 67%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,07%; thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 33,9 triệu đồng/người/năm.lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 67%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,07%; thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 33,9 triệu đồng/người/năm.

(baoxaydung.com.vn)
Đường dẫn của bản tin này: http://acud.vn//.html&t=cong-nhan-huyen-binh-xuyen-vinh-phuc-dat-chuan-ntm
© ACUD.VN: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: support@acud.vn